สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
|

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสำรองที่นั่งสัมมนา

เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียนและชำระเงินที่งานอบรมสัมมนา
 • เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียนและชำระเงินที่งานอบรมสัมมนา
 1. แจ้งชื่อบริษัทที่หน้างานสัมมนาในการลงทะเบียน (ถ้าจองในนามบุคคลให้แจ้งชื่อบุคคล)
 2. งดรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตในการชำระเงินค่าสัมมนา
 3. ในการชำระเงินค่าสัมมนา รับชำระเป็นเงินสดหรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว)
 4. ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน
 • กรณีผู้ที่นับชั่วโมง CPD/CPA

 1. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
 2. ผู้ที่นับชั่วโมงต้องเข้ารับการอบรมด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าสัมมนาแทนได้
 3. บริษัทปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น. โดยไม่อนุโลมทุกกรณี
 4. บริษัทจะออกหนังสือรับรองตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
 • รายละเอียดและข้อมูลที่ต้องแจ้งในการสำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

 1. วัน เดือน ปี และชื่อหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม
 2. รหัสสมาชิก (กรณีที่ท่านเป็นสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร, HR Magazine Socity, CPD&Account)
  และชื่อบริษัท หรือชื่อบุคคลที่ใช้ออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 3. จำนวนผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งชื่อ-นามสกุล
 4. ชื่อผู้ติดต่อสำรองที่นั่งและเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ
 5. กรณีต้องการนับชั่วโมง (Continuing Professional Development)
  - ผู้ทำบัญชี แจ้งเลขที่ผู้ทำบัญชี
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แจ้งเลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเลขบัตรประชาชน
 6. การยกเลิกสัมมนา ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 5 วัน กรณีไม่แจ้งทางบริษัทจำเป็นต้องเก็บค่าเตรียมการ 30% ของราคาค่าสัมมนา

 

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 1. รับชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่ายในนาม
  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  Dharmniti Seminar And Training Co.,Ltd.
  178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  178 Dharmniti Building 4th Floor, Soi Permsap (Pracha Chuen 20), Pracha Chuen Road,Bangsue, Bangkok, 10800
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556
  ค่าสัมมนา 1,000.- บาท ขึ้นไป สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน)
 2. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) แฟกซ์ใบโอนเงินกลับมาที่บริษัทฯ (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) และในวันสัมมนากรุณานำใบโอนเงินหรือสำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างานอีกครั้ง


บัญชีกระแสรายวัน

 • ธ.กสิกรไทย สาขาบางโพ 033-1-07741-0


บัญชีออมทรัพย์

 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 027-2-28465-0
 • ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-16879-2
 • ธ.กรุงไทย สาขาบางโพ 395-0-12020-3


*** ในบางกรณี บางหลักสูตรอาจจัดสัมมนาในนามบริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด หรือ บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด ท่านสามารถดูรายละเอียด
บริษัทที่จัดอบรมได้ในโบรชัวร์หรือหน้าข้อมูลหลักสูตรนั้นๆทางหน้าเว็บไซต์ โดยมีข้อมูล ทีชื่ออยู่และเลขที่บัญชี ดังนี้
บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
 1. รับชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่ายในนาม
  บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
  Dharmniti office of Management Development Co.,Ltd.
  178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  178 Dharmniti Building 4th Floor, Soi Permsap (Pracha Chuen 20), Pracha Chuen Road,Bangsue, Bangkok, 10800
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-552-902-6680
  ค่าสัมมนา 1,000.- บาท ขึ้นไป สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%
  (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน)
 2. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) แฟกซ์ใบโอนเงินกลับมาที่บริษัทฯ (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) และในวันสัมมนากรุณานำใบโอนเงินหรือสำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างานอีกครั้ง


บัญชีออมทรัพย์

 • ธ.กสิกรไทย สาขาบางโพ 033-2-54041-6
 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 027-2-44002-8
 • ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-16804-6
 • ธ.กรุงไทย สาขาบางโพ 395-0-11703-2
บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด
 1. รับชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือเช็คบริษัท (งดรับเช็คส่วนตัว) โดยสั่งจ่ายในนาม
  บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด
  DHARMNITI PRESS CO.,LTD.
  178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  178 Dharmniti Building 4th Floor, Soi Permsap (Pracha Chuen 20), Pracha Chuen Road,Bangsue, Bangkok, 10800
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-554-408-4644
  (ไม่มีหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน)
  ***ค่าสัมมนาไม่มี VAT เนื่องจาก บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท จำหน่ายหนังสือจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน VAT***

 2. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร (Pay-in) แฟกซ์ใบโอนเงินกลับมาที่บริษัทฯ (ระบุชื่อหลักสูตร/ชื่อบริษัทของท่านและจำนวนผู้เข้าอบรมให้ชัดเจน) และในวันสัมมนากรุณานำใบโอนเงินหรือสำเนาใบโอนเงิน พร้อมใบหัก ณ ที่จ่ายไปยื่นที่หน้างานอีกครั้ง


บัญชีออมทรัพย์

 • ธ.กสิกรไทย สาขาบางโพ 033-2-68724-7
 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 027-2-45459-8
 • ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน 114-1-18550-0
 • ธ.กรุงไทย สาขาบางโพ 395-0-12021-1

 

หมายเลขโทรศัพท์ (02)555-0700 กด 1
หมายเลขแฟกซ์ (02)555-0710
e-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


|