สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, Free Style Variety


✌ English for HR Professionals Workshop : ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ✨
  English for HR P r o f e s s i o n a l s ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HR เรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการ…
 
⚡ แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน เพื่อการนำส่งงบการเงิน e-Filing
แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน เพื่อการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing  eFiling แนวปฏิบัติการออกงบการเงิน เพื่อการนำส่งงบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ⓊⓅⒹⒶⓉⒺ หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด❗ การนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมสรุปหลักเกณฑ์เเละวิธีการยื่นงบการเงิน รอบปี 2559 แบบครบวงจร✨…
 
✅ Excel for Auditing การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี (พ.18/1/60)
เขียนโดย Anusorn Sawangsri   
Excel for Auditing : การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชีการใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี✨Excel for Auditing • Microsoft Excel โปรแกรมที่ผู้ปฏิบัติงานบัญชีคุ้นเคย มาใช้ในงานตรวจสอบบัญชี• สร้างความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบบัญชีด้วยค่าใช้จ่ายต่ำ และมีความยืดหยุ่นสูง• นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าโปรแกรม Excel เพื่อจัดการข้อมูลบัญชีให้พร้อมต่อการตรวจ…
 
English for Accountants ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (ฝึกปฏิบัติ)
English for Accountants : ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (ฝึกปฏิบัติ)  English for Accountantsภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (ฝึกปฏิบัติ) วิชาชีพบัญชี นั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้ปฏิบัติงาน โดยนอกจากการติดต่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ศัพท์เทคนิคในทา…
 
☁ e-Bidding / e-Market / e-Catalog : ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)
เขียนโดย Anusorn Sawangsri   
ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์e-Bidding ▶ e-Market ▶ e-Catalog(e-Government Procurement System : e-GP) ▶ เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ▶ ปัญหาที่มักพบกับการใช้ระบบ e-Market / e-Bidding พร้อมแนวทางแก้ไข▶ Update เง…
 
บทความ อื่นๆ ...