สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, Free Style Variety
☁ e-Bidding / e-Market / e-Catalog : ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)
เขียนโดย Anusorn Sawangsri   
|

ประมูลงานภาครัฐด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
e-Bidding ▶ e-Market ▶ e-Catalog
(e-Government Procurement System : e-GP)
เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาที่มักพบกับการใช้ระบบ e-Market / e-Bidding พร้อมแนวทางแก้ไข
Update เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญากับภาครัฐต้องปฏิบัติ
สร้างโอกาสในการ ขาย/บริการ ลงทุนกับโครงการภาครัฐอย่างถูกกฎหมาย
≡ หัวข้อสัมมนา
 1. Update กฎหมายบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542)
  • การจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
  • การจัดทำบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

 2. ภาพรวมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ (รวม 12 วิธี)
 3. ทำความเข้าใจระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)
 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 5. ทำความเข้าใจหลักการจัดซื้อจัดจ้างเดิม และหลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
  • วงเงินงบประมาณกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
  • สินค้ากำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (สินค้าไม่ซับซ้อน / สินค้าซับซ้อน)

 6. คุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอราคาได้ภาครัฐมีการตรวจสอบอย่างไร
 7. ความสัมพันธ์ / ความแตกต่างของวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 8. เงื่อนไขสินค้าที่จัดหาในวิธี e-Market และ e-Bidding
 9. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
  • การบันทึกข้อมูลสินค้า (e-Catalog)
  • ขั้นตอนการเสนอราคา
  • เกณฑ์การพิจารณารับราคาและผลการเสนอราคา

 10. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  • การยื่นเสนอราคา
  • เกณฑ์การพิจารณารับราคา และประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
  • การประเมินสิทธิผู้เสนอราคา (Grading) และบทลงโทษ
  • หลักประกันการเสนอราคา มูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขการยึด/คืนหลักประกัน
 11. แหล่งข้อมูลในการเข้าถึงประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
 12. ตัวอย่างขั้นตอนระบบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
 13. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ e-Market / e-Bidding
  • ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า / ราคา
   • ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถลงสินค้าหลายยี่ห้อได้หรือไม่
   • การรับเหมาประมูลงานก่อสร้างเข้าระบบ e-Bidding ได้หรือไม่
   • ความแตกต่างระหว่าง Pricing และ Price Performance
   • กรณีผลจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าราคากลาง ภาครัฐจะตัดสินใจซื้อหรือไม่
  • ไขข้อข้องใจเรื่องระยะเวลา
   • การเสนอราคาใช้เวลามากที่สุดได้กี่วัน
   • การพิจารณาประกาศผู้ชนะการประมูลใช้เวลานานเท่าใด
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) มีการเคาะราคากี่ครั้ง
   • หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ต้องยื่นเมื่อใด
  • การแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินซื้อซองประกวดราคาผ่านธนาคาร
   • หากหมดเวลาจ่ายเงินซื้อซองประกวดราคา แต่ Download เอกสารไว้แล้ว ทำต่อได้หรือไม่
   • จ่ายเงินผ่านแบงก์ไม่ได้ทำอย่างไร
  • ข้อจำกัดในเรื่องเอกสาร และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • เอกสารที่เป็นกระดาษยังคงต้องใช้หรือไม่
   • การ Download เอกสาร ต้องทำในเวลาทำการหรือไม่
   • ข้อจำกัดในการใช้ Browser
   • ระบบมีการการป้องกันการฮั้วประมูลอย่างไร
   • ผู้ค้ามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับผลการประมูลหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยสามารถดำเนินการอย่างไร
   • หากมีชื่อขึ้น Blacklist ต้องดำเนินการอย่างไร

กำหนดการอบรม
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09:00-16:00 น.

ณ โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค
ถ.รัชดาภิเษก MRT สถานีรัชดาภิเษก
ระยะทางเดินจากรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 400 เมตร
อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (TAX/HR)
3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

จองอบรมหลักสูตรนี้ »
พิเศษ✨ เข้าอบรม 2 ท่าน รับส่วนลดทันที 500฿
ติวเข้ม TAX Auditor Tutor เพื่อสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ของกรมสรรพากร TA
English for Accountants : ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (ฝึกปฏิบัติ) Excel for Auditing การใช้ Excel สำหรับงานตรวจสอบบัญชี

ภาษีอากร | การบัญชี-การเงิน | หลักสูตรราคาพิเศษ | ทรัพยากรมนุษย์-กฎหมายแรงงาน | บริหารจัดการ-กฎหมายธุรกิจ
Telephone (02) 555-0700 Press 1 or (02) 556-0600 Fax (02) 556-1611
Copyright © 2013 Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd. | All Rights Reserved.
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


|