สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, Free Style Variety
✌ English for HR Professionals Workshop : ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ✨
|

 

English for HR
P r o f e s s i o n a l s
ภาษาอังกฤษสำหรับ HR มืออาชีพ

หลักสูตรเร่งรัดสำหรับบุคลากรฝ่าย HR เรียนรู้ศัพท์สำนวน และการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน HR เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ✨


≡ หัวข้อสัมมนา
 1. Recruitment & Selection : การใช้ภาษาอังกฤษในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การอธิบายรายละเอียดของงาน (Language of job descriptions)
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchanging information)
  • การให้คำแนะนำ (Making suggestions)
  • การตั้งคำถามภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์ (Language of interview questioning)
 2. Employee Relations & Development : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลากร
  • การใช้ภาษาในสัญญาจ้างงาน (Language of contracts)
  • การรับเข้าทำงานและการปฏิเสธการรับเข้าทำงาน (Giving offers and rejection)
  • การอธิบายกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการทำงาน (Describing rules & disciplines)
  • การเจรจาตกลงค่าจ้าง (Wage negotiation)
  • การจัดการกับปัญหาและข้อร้องเรียนของพนักงาน (Dealing with staff problems)
  • การปรับเงินเดือน (Salary reviews)
 3. Writing Business Correspondence : การเขียนประกาศ จดหมาย หรืออีเมล์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • การเชิญผู้สมัครให้มาสัมภาษณ์งาน (Interview invitation)
  • การเสนอรับเข้าทำงานและการปฏิเสธการรับเข้าทำงาน (Job offer & rejection)
  • การตักเตือน (Warning)
  • การไล่ออก (Termination)
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้มีประสบการณ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
(ภาคภาษาอังกฤษ) ให้กับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

กำหนดการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09:00-16:00 น.

โรงเเรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
ถ.รัชดาภิเษก สี่แยกพระราม 9 รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีพระราม 9 ทางออกอาคารฟอร์จูนทาวน์

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ (Tax/HR)
4,000 + VAT 280 = 4,280 บาท

บุคคลทั่วไป
4,700 + VAT 329 = 5,029 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

จองอบรมหลักสูตรนี้ »
พิเศษ✨ เข้าอบรม 2 ท่านขึ้นไป (บริษัทเดียวกัน) รับส่วนลดทันที 500 บาท
☎ 02-555-0700 กด 1, 02-912-3060-4
โปรโมชั่นพิเศษ✨ ต้อนรับปี 2560 เข้าอบรม 2 ท่าน รับส่วนลดทันที 500฿


|