ปฏิทินสัมมนาประจำเดือน     In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร ที่ครอบคลุมทุกหลักสุตร สาขาวิชาชีพ อาทิ บริหารจัดการ บัญชี ภาษีอากร หลักสูตรนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน ทีมงาน การพัฒนาตนเอง ฯลฯ...หนังสือพิมพ์ท้องที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อความประกาศต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินไปตามปกติแห่งธุรกิจการค้า เช่น การประกาศบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ออกทุกวันจันทร์ - วันศุกร์


elearn head

วารสารเอกสารภาษีอากร
-  สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
-  เลี่ยงฉ้อโกง ขอคืนภาษีอันเป็นเท็จ : ความผิดฐานฟอกเงิน
-  เงินปันผลกับ 3 จุดที่สำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบ
-  ประเด็นภาษี "เหตุในการยกเว้นการออกใบกำกับภาษี"
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร Business Law & Human
-  องค์กรในฝันในยุค 4.0
-  คำถามฉุกคิด...เทคนิคการโค้ชให้ได้งานและได้ใจ
-  เมื่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ไม่พอใจการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่จะมีวิธี "คุ้มครอง" อย่างไร ?
-  อย่าปล่อยให้ใครขโมยความสำเร็จของคุณไป
ดูรายละเอียด วารสาร
วารสาร CPD&ACCOUNT Journal
-  ธุรกิจให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน"
-  ธุรกิจให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  ผลกระทบต่อนักบัญชีกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีตามนโยบาย National e
ดูรายละเอียด วารสาร