ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
23/4061/7
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2396
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2709
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2375
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/2103
9.30
-
9.30
-
6,000
VAT 420
6,420
6,800
VAT 476
7,276
close booking online
10
23/4059
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2921
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2196
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/3601
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
15
23/4080/11
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/2269
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
23/4082/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
23/4061/8
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/2251
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
23/4501
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
25
21/2380
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
23/4072/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
27
21/2131
6.30
-
6.30
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
28
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
29
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
30
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
31
21/2212
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
32
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5034/11
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
booking online
33
21/3605
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
34
23/4081/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
35
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2197
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
36
21/2764
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
37
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
38
23/4080/12
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
39
21/5008/4
9.3
-
9.3
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
23/4523
-
6
-
6
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
41
23/4521/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
42
23/4061/9
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
43
21/2407
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
44
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
45
21/2773
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
46
23/4080/13
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
47
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
48
21/5054
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
49
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
50
23/4524
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
51
23/4010
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป