ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2757
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
4
21/2271
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
21/2262
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2916
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/2936
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/3607
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
10
23/4031/1
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
11
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2222
4
2
4
2
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
13
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
23/4080/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
23/4078/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
16
23/4061/5
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/2394
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
23/4505
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
21/5010
Promotion
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
21
21/2166
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
22
21/2252
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/2390
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
24
21/2246
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
25
23/4082
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
26
21/5034/10
Promotion
12
-
12
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
booking online
27
21/2398
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
28
21/2172
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
29
21/5021
Promotion
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
30
21/2721
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/2203
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
32
23/4080/7
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
33
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
34
21/2389
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
35
21/3602
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
36
23/4522/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
37
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
สถานที่ : โรงแรม S 31
23/4061/6
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710