ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1377
-
รอ
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1150
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1241
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3517
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
close booking online
5
21/1718
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
6
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/1670
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
8
21/1793
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและภาษีอากร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8006
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/1131
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
11
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
12
21/17021
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
13
21/17024
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
14
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1853
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/17012
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
17
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
18
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/17008
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/5008/2
3
3
3
3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
20
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
21
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์เทวัญ วิจิตรปรีดา
21/5008
12.3
12
12.3
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
22
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
23
21/1672
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
21/5008/1
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
25
21/1148
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/3506
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
27
21/1647
Promotion
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
29
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
30
21/1707
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/1841
Promotion
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
32
21/5016
-
-
-
-
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416
close booking online
33
บรรยายโดย :
ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
21/8417
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
34
21/8011
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
35
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
36
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/17023
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
37
21/5009
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
38
21/5061/3
-
3.30
-
3.3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
39
21/1244
Promotion
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/3503
-
6
-
6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
41
21/5008/3
-
3
-
3
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
42
21/8206
1.30
10.3
1.30
10.3
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
43
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1169
Promotion
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
44
21/8309
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
45
21/1840
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
46
21/17011
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
47
21/8405
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
48
21/1882
Promotion
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
49
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
50
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
51
21/8400
Promotion
-
รอ
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป