ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1659
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1275
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
3
21/1241
Promotion
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
4
21/1888
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/1857
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/8403
Promotion
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/1282
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
9
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8404
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/8006
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/1366
-
6
-
6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
14
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3504
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/1645
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/17011
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
17
21/8010
-
รอ
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
18
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1713
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/8006/1
Promotion
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
21
21/5061/1
Promotion
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
22
21/8408
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
23
21/1352
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
24
21/1375
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
25
21/8000
Promotion
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
26
21/1133
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
27
21/3515
-
12
-
12
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
booking online
28
23/4904
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
29
21/5061/2
Promotion
-
รอ
-
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
30
21/8310
Promotion
-
11
-
11
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
31
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1362
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
32
21/1840
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710