ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4031/1
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
2
23/4080/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4078/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
4
23/4061/5
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
23/4505
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
6
23/4082
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
7
23/4080/7
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
23/4904
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
23/4522/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
บรรยายโดย :
นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
สถานที่ : โรงแรม S 31
23/4061/6
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710