ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรอบรมสัมมนา CPD/CPA ราคาพิเศษ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
23/4077
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์จเร คงทอง
23/4522/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
3
23/4043
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
4
23/4081/3
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
5
23/4911/1
-
6
-
6
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
23/4027
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
7
23/4082/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
8
24/4075/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
9
23/4004
Promotion
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
10
24/4524/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4075
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
12
24/4075/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
24/4524/3
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
14
23/4088
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
15
23/4076/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
24/4523/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
24/4046/3
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
18
23/4079/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
19
23/4505/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
23/4910/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
21
24/4081/6
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
22
23/4072/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
23
23/4069/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
24
24/4046
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
25
24/4081/7
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
26
23/4504/3
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
27
24/4911
-
-
-
-
2,900
VAT 203
3,103
4,500
VAT 315
4,815
booking online
28
23/4902
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
29
24/4046/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
30
23/4086
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป