ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5012/3
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
2
21/8406
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
3
21/8407
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
-
3
-
3
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
4
21/1133
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
5
21/3417
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
6
21/2930
บรรยายโดย :
ดร.มนตรี ช่วยชู
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
7
21/2390
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
8
21/2743
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
9
23/4516
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3
3
3
3
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
10
21/2927
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
11
21/3101/4
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
12
24/4069/2
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
13
24/4069/3
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710