ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5047
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
2
21/5022
บรรยายโดย :
อาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
3
21/1711
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
4
21/3375
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
5
21/7120
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
6
21/7209
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
7
21/2273
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
8
21/2214
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
รศ.สริตา บุนนาค
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
booking online
9
21/3612
บรรยายโดย :
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
10
23/4080/5
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
11
21/5053
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
12
21/3408
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
13
24/4516/2
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3
3
3
3
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
booking online
14
23/4520
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710