ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1291
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/3461
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
4
21/2702
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710