จองหลักสูตร

*
*
*

สมาชิกวารสารธรรมนิติ

-
ชื่อหลักสูตร
หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ
รหัสหลักสูตร
21/3508
วันที่สัมมนา
สถานที่
โรงแรมอไร้ซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท

การนับชั่วโมง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

* สำหรับท่านที่ประสงค์จะนับชั่วโมงฯ กรุณากรอก เลขที่ผู้ทำบัญชี(เลขบัตรประชาชน) หรือ เลขที่ผู้สอบบัญชี และเลขบัตรประชาชนให้ครบถ้วน
ลบผู้เข้ารวมสัมมนา
เพิ่มผู้เข้ารวมสัมมนา

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ

* กรุณาตรวจสอบจำนวนผู้เข้ารวมสัมมนาและยอดเงินที่ท่านต้องชำระให้ถูกต้อง *

เช็คสั่งจ่ายในนาม

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556

ยอมรับเงื่อนไข / บันทึกการจองสัมมนา