สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา, CAll Center
สัมมนา, Inhouse Training
สัมมนา, ขั้นตอนการเสนอบริการ
สัมมนา, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอราคา
สัมมนา, แบบขออนุมัติ คชจ.200%
สัมมนา, ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

องค์ภาครัฐ/รัฐ วิสาหกิจ

lastpost การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
lastpost การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
lastpost ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์
lastpost ธนาคารแห่งประเทศไทย
lastpost ธนาคารแห่งประเทศไทย
lastpost บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
lastpost บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย โทรคมนาคม จำกัด
lastpost บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
lastpost ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ วัสดุแห่งชาติ
lastpost สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
lastpost สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล
lastpost สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
lastpost องค์การเภสัชกรรม

บริษัทมหาชน

lastpost The Minor Food Group Public Co.,Ltd.
lastpost Laguna Resorts & Hotels Public Co., Ltd
lastpost บริษัท แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ไทล์ท้อปอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท แปซิฟิกไพน์ จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

lastpost Bio Manufacturing Co., Ltd.
lastpost C.S.I. Interholding Co.,Ltd.
lastpost Indorama Petrochem Limited.
lastpost Hutchison Cat Wireless Multimedia Ltd.
lastpost Laguna Grande Ltd.
lastpost NC HOUSING CO.,LTD.
lastpost NYK SHIPPING SERVICE (T) Co.,Ltd
lastpost N.Z. Milk Products (Thailand) Co., Ltd.
lastpost Philip Semiconductors (Thailand) Co.,Ltd.
lastpost Primus Leasing Co.,Ltd.
lastpost Thai Inland Express Co.,Ltd.
lastpost TOLL LOGISTICS (THAILAND) LIMITED
lastpost UBE GROUP LTD.
lastpost Victor Organizer Co., Ltd
lastpost นิติบุคคลอาคารชุด ชาญอิสระทาวเวอร์ II
lastpost บริษัท Air Sea Transport
lastpost บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพ็ค จำกัด
lastpost บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด
lastpost บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
lastpost บริษัท กรุงไทย แอกซ่า จำกัด
lastpost บริษัท กิ้มชองฮิน เทรดดิ้ง จำกัด
lastpost บริษัท กิ้มชองฮิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
lastpost บริษัท เกษรเรียลตี้ จำกัด
lastpost บริษัท โกชู โคซัน จำกัด
lastpost บริษัท โกซู เทคโนเซอร์วิส จำกัด
lastpost บริษัท โกลโบฟู๊ด จำกัด
lastpost บริษัท โกซู เทคโนเซอร์วิส จำกัด
lastpost บริษัท โกลโบฟู๊ด จำกัด
lastpost บริษัท คลับ 21 (ไทยแลนด์) จำกัด
lastpost บริษัท เคลย์ แอนด์ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เคฮิน(ไทยแลนด์) จำกัด
lastpost บริษัท แคนนิวอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
lastpost บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำกัด
lastpost บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
lastpost บริษัท เจมาร์ท จำกัด
lastpost บริษัท เฉียวฟู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
lastpost บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
lastpost บริษัท ชัวร์แท็กซ์ จำกัด
lastpost บริษัท เช้งเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ซอเมอร์วิลล์ (สยาม) จำกัด
lastpost บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
lastpost บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม ดิเวล๊อปเมนท์ จำกัด
lastpost บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ซีเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ซีวิล โปร จำกัด
lastpost บริษัท แซด คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
lastpost บริษัท โซนี่ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท โซนี่ สยาม อินดัสตรี้ส์ จำกัด
lastpost บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ดีเคเค ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
lastpost บริษัท ดีเอสที อินเตอร์เนชั่นแนล (กรุงเทพ) จำกัด
lastpost บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
lastpost บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ไดกิ นิคเกอิไทย จำกัด
lastpost บริษัท ไดนิชิคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ไดมอนด์ โชฟา จำกัด
lastpost บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด
lastpost บริษัท โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท โตโยไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
lastpost บริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
lastpost บริษัท ทีเอ็นที (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เทพธรณ์ จำกัด
lastpost บริษัท เทอร์โม่ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เทอร์รูโม (ประเทศไทย)จำกัด
lastpost บริษัท เทอรูโบ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท จำกัด
lastpost บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด
lastpost บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
lastpost บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด
lastpost บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
lastpost บริษัท ไทยฮีโนมอเตอร์เซล จำกัด
lastpost บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
lastpost บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ จำกัด
lastpost บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท บิซิเนส เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด
lastpost บริษัท บิสนิวส์ เอเอฟอี (ประเทศไทย)จำกัด
lastpost บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท บอร์เนียว เทคนิคเคิล (ประเทศไทย)จำกัด
lastpost บริษัท บางกอกเฟอร์นิเทค จำกัด
lastpost บริษัท บางกอกโฟลทกลาส จำกัด
lastpost บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด
lastpost บริษัท บิ๊กซิลเวอร์ จำกัด
lastpost บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
lastpost บริษัท บูราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท แบรมเบิ้ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ไบเออร์โพลิเมอร์ จำกัด
lastpost บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
lastpost บริษัท ไบโอเพ็กซ์ จำกัด
lastpost บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
lastpost บริษัท ปัญญาพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
lastpost บริษัท โปรดักส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
lastpost บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท โปร-ลายน์ จำกัด
lastpost บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด
lastpost บริษัท พี พี ออยล์ จำกัด
lastpost บริษัท พี แอนด์ บี โซลิเมค จำกัด
lastpost บริษัท เพอรอกซิไทย จำกัด
lastpost บริษัท ไพโอเนียร์ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำกัด
lastpost บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เฟล็กซ์ทรอนิคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ จำกัด
lastpost บริษัท มหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
lastpost บริษัท มาก็อตโต จำกัด
lastpost บริษัท มิซือกิ ยูนิตส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท มิตซู จันทบุรี
lastpost บริษัท มินเซนแมชั่นเนอรี่ จำกัด
lastpost บริษัท เมดิทอป จำกัด
lastpost บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
lastpost บริษัท เมอส์ก โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
lastpost บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด
lastpost บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)
lastpost บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด
lastpost บริษัท ยูเนียนโฟสเซ็น โปรดักส์ จำกัด
lastpost บริษัท ยูไนเต็ด โพรเกรส (ไทยแลนด์) จำกัด
lastpost บริษัท ยูเท็กซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด
lastpost บริษัท ยูมเร็ค กรุงเทพ จำกัด
lastpost บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
lastpost บริษัท รวมแพทย์ศรีราชา(รพ.สมิติเวช ศรีราชา)
lastpost บริษัท รอแยลแคน อินดัสทรีส์ จำกัด
lastpost บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด
lastpost บริษัท ริช คอมมูนิเคชั่นส์ เซอร์วิสเซล (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท รีทไรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด
lastpost บริษัท ไล้ท์ติ้ง เอ็นโด้ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท วัชรพล จำกัด
lastpost บริษัท วัตสัน ไวแอท (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท แวนด้าแพค จำกัด
lastpost บริษัท ไวกิ้งไล้ฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด
lastpost บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด
lastpost บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด
lastpost บริษัท สมิท แอนด์เนฟฟิว จำกัด
lastpost บริษัท สมุทรเวชกิจ จำกัด
lastpost บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด
lastpost บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำกัด
lastpost บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
lastpost บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ วี แอนด์ เอส จำกัด
lastpost บริษัท สยามเมจิมิลค์ จำกัด
lastpost บริษัท สยามอาซาฮี เทคโนกลาส จำกัด
lastpost บริษัท สหเอเชีย โลหะภัณฑ์ จำกัด
lastpost บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
lastpost บริษัท สุราสัมพันธ์ จำกัด
lastpost บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
lastpost บริษัท อัทสุมีเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น
lastpost บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด
lastpost บริษัท ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
lastpost บริษัท ออสก้าร์อะโกร จำกัด
lastpost บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จำกัด
lastpost บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)จำกัด
lastpost บริษัท อินโดไทยชินเทติคซ์ จำกัด
lastpost บริษัท อิสเซ่น เอลลิเวเตอร์ เอเซียแปซิฟิก จำกัด
lastpost บริษัท อีฟิสเนสซอฟต์ จำกัด
lastpost บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
lastpost บริษัท อีสเทิร์นอกรีเทค จำกัด
lastpost บริษัท อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย จำกัด
lastpost บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด
lastpost บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
lastpost บริษัท เอเชีย คอมแพ็ค จำกัด
lastpost บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
lastpost บริษัท เอ็นโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เอเพ็กซ์คอสเมติค จำกัด
lastpost บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
lastpost บริษัท เอ็มเอส ทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด
lastpost บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย)จำกัด
lastpost บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท เอส พี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
lastpost บริษัท เอสเอ็นพี เอสปรินท์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท แอ็ด วานช์ อโกร โฮลดิ้ง จำกัด
lastpost บริษัท แอปเปิ้ล ฟิลม์ จำกัด
lastpost บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท แอลจี อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
lastpost บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
lastpost บริษัท โอทิสเอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท โอเรียลตัล สปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัด
lastpost บริษัท ไอบีเอ็มสตอเรจ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ฮัทชิสัน จำกัด
lastpost บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
lastpost บริษัท ฮิตาชิ เคมิคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จำกัด
lastpost บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
lastpost หจก.ชินโตเกียวเทรด ดิ้ง
lastpost หจก. เอ เอส เอ สตีล โปรดักส์

ธนาคาร

lastpost ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
lastpost ธนาคารอาคารสงเคราะห์
lastpost Standard Chartered Bank

ธุรกิจประกัน

lastpost ชมรมนักบัญชีประกัน และสมาคมประกันวินาศภัย
lastpost บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
lastpost บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
lastpost บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด
lastpost บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด
lastpost บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
lastpost บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
lastpost บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
lastpost บริษัท อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
lastpost บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จำกัด

สมาคม ชมรม มูลนิธิและสถาบันการศึกษา

lastpost คณะวิทยาการจัดการ (ศูนย์ระยอง)โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
lastpost บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด
lastpost มูลนิธิคีนันแห่ง เอเชีย
lastpost โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
lastpost โรงเรียนกวดวิชา เดอะเบรน
lastpost โรงเรียนอัญสัมชัญ
lastpost ศูนย์ประสานงานกลุ่ม ผู้ค้าเครื่องใช้สำนักงาน
lastpost สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
lastpost สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
lastpost สภาอุตสาหกรรม (จังหวัดบุรีรัมย์)
lastpost สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ภายในประเทศ
lastpost องค์การนานาชาติเพื่อ ร่วมกันพัฒนาแห่งประเทศไทย
lastpost อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
 

สนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-house Training
โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 718 (คุณอุรศา), 02-555-0700 ต่อ 719 (คุณสมฤทัย)
แฟกซ์. 02-556-1848  E-mail : urasa@dharmniti.co.th  , somruethai@dharmniti.co.th