สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/5039
บรรยายโดย : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

2

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/3503
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2903
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

4

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

5

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/5034/7
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
12 - 12 -
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416

ปิดรับจอง

6

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

7

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8403
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

8

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

9

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2273
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :