สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/5021
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

2

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

3

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7247
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

4

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

5

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/5008/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 3 3 3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

6

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
ศ. 03 ก.พ. 60
09.00-16.30 น.
ส. 04 ก.พ. 60
09.00-16.30 น.
21/5008
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
12.3 12 12.3 12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

ปิดรับจอง

7

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

8

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

9

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1344
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

10

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

11

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
23/4504
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

12

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8303
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :