สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/5008/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

2

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8309
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- รอ - -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

3

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

4

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
23/4079
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

5

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :