สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

2

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7136
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
- - - -
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387

3

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2931
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

4

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/17017
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

5

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3386
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

6

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387

7

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8308
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

8

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1652
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

9

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7246
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

10

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :