สัมมนา, Banner Logo DST
สัมมนา, Home
สัมมนา, About
สัมมนา, Service
สัมมนา, Content
สัมมนา, Download
สัมมนา, link
สัมมนา, ติดต่อธรรมนิติ
สัมมนา,
สัมมนา, CAll Center
ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรสัมมนา สถานที่จัดสัมมนา

หลักสูตรทั้งหมด
หลักสูตรกฎหมายภาษีอากร
หลักสูตรบัญชี-การเงิน
หลักสูตรทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
หลักสูตรบริหารจัดการและอื่นๆ
# วัน / เวลา หลักสูตร / วิทยากร / สถานที่จัดอบรมสัมมนา CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ สมาชิก ทั่วไป

1

อ. 17 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1131
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

2

อ. 17 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2915
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

3

อ. 17 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2930
บรรยายโดย : อาจารย์เดชา ศิริสุทธิเดชา
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

4

พ. 18 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/5027
บรรยายโดย : อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

5

พ. 18 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3370
บรรยายโดย : อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

6

พ. 18 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/5042
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

7

พ. 18 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/2419
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

8

พ. 18 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3433
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์สุจิตรา บุญชู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

9

พ. 18 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1292
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

10

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2273
บรรยายโดย : ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

11

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/3503
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

12

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8403
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

13

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/5039
บรรยายโดย : อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

14

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7206
บรรยายโดย : อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
รศ.สุขุม นวลสกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

15

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1241
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

16

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/5034/7
บรรยายโดย : อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
12 - 12 -
7,800
VAT 546
8,346
8,800
VAT 616
9,416

ปิดรับจอง

17

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7125
บรรยายโดย : อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

18

พฤ. 19 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2903
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

ปิดรับจอง

19

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8303
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

20

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7244
บรรยายโดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

21

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
ศ. 03 ก.พ. 60
09.00-16.30 น.
ส. 04 ก.พ. 60
09.00-16.30 น.
21/5008
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม
12.3 12 12.3 12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630

ปิดรับจอง

22

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7285
บรรยายโดย : อาจารย์ขวัญชัย เกิดอุบล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

23

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1344
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708

ปิดรับจอง

24

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7247
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

25

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
23/4504
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033

ปิดรับจอง

26

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2762
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

27

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/5008/2
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
3 3 3 3
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

28

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/5021
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

ปิดรับจอง

29

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3461
บรรยายโดย : พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
- - - -
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560

ปิดรับจอง

30

ศ. 20 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2925
บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

ปิดรับจอง

31

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1818
บรรยายโดย : อาจารย์ชุมพร เสนไสย
- 6 - 6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

32

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8309
บรรยายโดย : อาจารย์สาโรช ทองประคำ
- รอ - -
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564

ปิดรับจอง

33

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3481
บรรยายโดย : อาจารย์สุนทร แก้วสว่าง
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

ปิดรับจอง

34

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
23/4079
บรรยายโดย : อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

ปิดรับจอง

35

ส. 21 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/5008/1
บรรยายโดย : อาจารย์ธงชัย ยางงาม
- 6 - 6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317

ปิดรับจอง

36

อ. 24 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2763
บรรยายโดย : อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
 สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

37

อ. 24 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/1837
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

38

อ. 24 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
23/4076
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

39

อ. 24 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8003
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099

ปิดรับจอง

40

อ. 24 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8500
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

ปิดรับจอง

41

อ. 24 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2114
บรรยายโดย : อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
3 3 3 3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

42

อ. 24 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/5026
บรรยายโดย : TrainerZelum
TrainerBen
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

ปิดรับจอง

43

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7705
บรรยายโดย : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
- - - -
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387

44

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1652
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

45

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/17017
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

46

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7136
บรรยายโดย : อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
- - - -
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387

47

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/2357
บรรยายโดย : อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
- - - -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

48

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2709
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
6 - 6 -
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

49

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/8308
บรรยายโดย : อาจารย์ธนภณ แก้วสถิตย์
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

50

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2931
บรรยายโดย : ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
6 - 6 -
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

51

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7246
บรรยายโดย : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

52

พ. 25 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3386
บรรยายโดย : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
- - - -
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922

53

พฤ. 26 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1780
บรรยายโดย : อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
- 6 - 6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815

54

พฤ. 26 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/1133
บรรยายโดย : อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

55

พฤ. 26 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7140
บรรยายโดย : อาจารย์วิบูลย์ พลพบู
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

56

พฤ. 26 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7262
บรรยายโดย : ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์ภรณี วินิจฉัยกุล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

57

พฤ. 26 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/2215
บรรยายโดย : ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
6 - 6 -
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243

58

พฤ. 26 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/3508
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- 6 - 6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

59

ศ. 27 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
21/17008
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
- 6 - 6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029

60

อ. 31 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3304
บรรยายโดย : อาจารย์จิราวัฒน์ พิศิษฐ์พงศา
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

61

อ. 31 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/3402
บรรยายโดย : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- - - -
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494

62

อ. 31 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7223
บรรยายโดย : อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280

63

อ. 31 ม.ค. 60
09.00-16.30 น.
23/4080
บรรยายโดย : อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
6 - 6 -
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712

64

อ. 31 ม.ค. 60
09.00-16.00 น.
21/7213
บรรยายโดย : รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
- - - -
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710
ตารางสัมมนาประจำเดือน :