ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1853
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/8016
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
5
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3301
-
-
-
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
8
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba