ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/5107
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
21/1296
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/1172
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/8423
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
9
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/7141
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
ดร.อาทิตา ชูตระกูล
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3403
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
14
21/2757
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
15
23/4103
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
21/8018
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
17
21/1222
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
21/5008
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
19
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba