ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
บรรยายโดย :
ดร.ศิรดา จารุตกานนท์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/17033
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/1279
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/8405
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/8427
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
10
21/8501
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
11
21/5073/19
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7248
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
16
21/3401/3
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/5096
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/5095
Promotion
-
3
-
3
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
close booking online
19
21/5103
Promotion
-
3
-
3
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
close booking online
20
23/4521
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
23/4104
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
21/5008/2
รอ
รอ
รอ
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba