ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/8403/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2107
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2407
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
5
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/3450
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/7284
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4522/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
21/2198/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5036/4/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba