ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2170
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/2109
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
5
21/1369
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
6
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
10
21/5088
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
11
21/2762/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
23/4505/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba