ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2191
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2112
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/1669
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/5102
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8413
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
11
21/7138
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
23/4006
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2205
18
-
18
-
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
15
24/4505/2
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
24/4108/2
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
21/1857/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba