ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1279
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/23
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
5
21/5093
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
8
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7253
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
21/7707
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/5097
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
12
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
21/2291
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
14
23/4027
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
15
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
24/4108/1
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
24/4522/3
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
24/4099/6
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
19
23/4917/1
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
20
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba