ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2254
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2131
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/5100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/5075
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/3406
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
11,000
VAT 770
11,770
close booking online
9
21/1744
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/3519
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/7209
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/7289
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/8426
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
14
21/5095
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
close booking online
15
21/5103
Promotion
-
3
-
3
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
close booking online
16
21/2182
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
17
21/8319
-
6
-
6
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
18
23/4031/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
19
24/4053/2
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
20
21/7111
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba