ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/3521/1.1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1619
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1869
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5073/21
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
10
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/7708
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
close booking online
12
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
13
23/4107/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
23/4108
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
23/4922
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
16
21/1169/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/8207
1.30
10.3
1.30
10.3
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
close booking online
18
21/1684
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba