ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1532/1
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/5070/13
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8205
-
16.3
-
16.3
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba