ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/17031
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
3
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/8405
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
23/4921
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/3451
-
-
-
-
1,800
VAT 126
1,926
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
7
31/3428
-
-
-
-
600
VAT 0
600
900
VAT 0
900
close booking online
8
002/2561/1
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba