ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
3
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/2174
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2187
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
7
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/3515
-
12
-
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
9
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7118
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/3377
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
23/4031/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
13
24/4526/2
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba