ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2709
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/2792
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/2189
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
6
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
8
21/8408
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
9
21/5070/14
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/5085
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/7110
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
close booking online
13
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
21/7120
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/7140
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
16
23/4514/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
17
23/4100/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
18
24/4107/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
19
24/4921/1
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
21/3456/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba