ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/8309
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
2
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิช
ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8203
-
33.0
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
3
23/4027/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
4
23/4107/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
5
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba