ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
21/1725
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/2176
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2426
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
9
21/2210
4.30
1.30
4.30
1.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/5025
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/24
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
12
บรรยายโดย :
อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ
21/7288
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
23/4106/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
14
21/2763/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
24/4107/6
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
16
24/4107/7
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba