ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/1360
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1168
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2211
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2198
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/2748
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/8414
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
9
21/5106
6
รอ
6
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/3389
-
-
-
-
4,900
VAT 343
5,243
5,900
VAT 413
6,313
close booking online
11
21/3447
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
12
21/7114
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/7257
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
close booking online
16
21/7271
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
21/2102
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
19
23/4092/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
23/4109
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
22
24/4526/3
Promotion
-
6
-
6
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
23
24/4108/4
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba