ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2269
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
7
21/2743
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/8020
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
9
21/5073/23
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/5105
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
11
21/5108
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
23/4920
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
13
21/3350
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
14
21/3373
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
15
21/7244
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/7258
-
-
-
-
2,500
VAT 175
2,675
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
17
21/7269
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
23/4110
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
20
21/17032/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba