ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1676
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2766
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
บรรยายโดย :
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
21/7260/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/7104
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5041
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/8425/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
10
23/4003/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
11
23/4093
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
12
21/3520
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba