ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1149
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1350
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
4
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
6
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/2291
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2370
9
9
9
9
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
10
21/5097
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5063
3
3
3
3
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
12
21/8500
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
13
21/8000/1
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
14
23/4111
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1683
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
001/1/2561
Promotion
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
17
21/1829/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
24/4104/5
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
19
21/2390/1
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
21/2209
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba