ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1652
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
3
21/3456
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
21/2216
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
8
21/7125
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
9
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7248
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/5093
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/5075
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
13
21/8001
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
14
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4521/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
21/1780/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/5087
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
24/4106/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
19
24/4104/4
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
20
24/4110/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
21/2762/1
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba