ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
2
21/1172
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/2197
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
11
21/3385
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
12
21/3440
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
13
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
14
21/1173/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
15
21/7134
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
16
21/7201/1/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7101/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
18
21/5115
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
19
21/3505
-
-
-
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
20
21/8300/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
21
23/4090
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba