ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
2
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
3
21/2187
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
4
21/2193
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
5
21/2112
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
6
21/2248
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,000
VAT 560
8,560
booking online
7
21/5105
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
8
21/8504
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
9
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
10
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
11
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
12
21/3446
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
13
21/7710
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
14
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.)
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1687
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
15
23/4031/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
16
23/4101/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
17
24/4053/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba