ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1644
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/17025
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
21/3318
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
6
21/3426
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/7141
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
21/2325
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2296
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/5116
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/5063
3
3
3
3
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
14
23/4109/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
23/4103/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
16
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
17
21/17036/3
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/1145/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/1829/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
20
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ชลรัก สายวัฒน์
21/2200
6
6
6
6
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba