ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/7117
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
2
21/7133
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/7707
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
4
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
5
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
6
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
7
21/2764
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
9
23/4107/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
10
23/4043/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
11
21/17036/4
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
12
24/4117/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
13
24/4104/8
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba