ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
2
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
3
21/1949
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
4
21/3371
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
5
21/3312
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
6
21/3314
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
7
21/3401/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
8
21/3515
-
12
-
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
9
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
10
21/7137
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
11
21/7284
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
12
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
13
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
14
21/2100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
15
21/2228
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
16
21/2405
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
17
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
18
21/2131
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
19
21/5092/8
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
20
23/4105/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
21
23/4075/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
22
21/7203/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและการตรวจสอบภาษี
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1928
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
24
23/4922/2
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
25
23/4902
-
6
-
6
6,000
VAT 420
6,420
6,700
VAT 469
7,169
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba