ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1672
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
2
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
3
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
4
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
5
21/2176
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
6
21/2768
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
7
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
8
21/2749
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
9
21/2744
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
10
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
11
21/5073/28
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
12
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
13
21/8027
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
14
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
15
21/8207
1.30
10.3
1.30
10.3
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
booking online
16
23/4111/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
17
23/4046/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
18
23/4093/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
19
24/4104/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
20
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
21/8429
-
11
-
11
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba