ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/004/4
6.30
-
6.30
-
561
VAT 39
600
561
VAT 39
600
close booking online
2
21/006/4
3
5.30
-
8.3
561
VAT 39
600
561
VAT 39
600
close booking online
3
21/005/4
6
-
-
6
561
VAT 39
600
561
VAT 39
600
close booking online
4
21/002/4
6
-
6
-
561
VAT 39
600
561
VAT 39
600
close booking online
5
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2783
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
8
21/5078
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
23/4089/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
10
21/1275/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
11
21/1148
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/1149
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
21/8424
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
14
23/4112/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
16
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/1151
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
21/1296
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
19
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
21
21/8405
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
23/4031/4
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
23
21/3424
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
24
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
25
23/4101/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
26
23/4001/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
27
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5012
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
28
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
29
21/17036/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
30
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
31
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
21/2809
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
33
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/2346
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/8002
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
36
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
37
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/1921
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/2195
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
21/2101
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
43
21/5051
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/5041
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
45
23/4003/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
46
21/2347
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
21/1660
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
48
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
49
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
50
21/3519
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
52
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
53
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
54
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
55
21/7289
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
56
21/2263
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
57
21/2357
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
58
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
59
23/4109/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
60
23/4521/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
61
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
62
21/2758/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
63
21/8306
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
64
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
65
บรรยายโดย :
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
66
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3302
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
67
21/7203
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
68
21/7705
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
69
21/7127
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/2742
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
23/4115/3
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
72
23/4526/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
73
21/1275/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
74
21/1837
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
75
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
76
21/2196
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
77
21/8312
-
12
-
12
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
78
21/8425
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
79
23/4110/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
80
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
81
21/17036/2
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
82
23/4921/2
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
83
21/17017
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
84
21/1763
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
85
21/7709
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
86
21/7243
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
87
21/2292
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
88
21/2917
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
89
21/2120
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
90
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
91
21/2327
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
92
บรรยายโดย :
อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา
23/4004
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
93
23/4118
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
94
21/2389/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
95
21/5118
Promotion
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
96
24/4117/1
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
97
24/4117/2
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
98
21/3354
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
close booking online
99
21/1299
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
100
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
101
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
102
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
103
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
104
21/7206
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
105
21/7114
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
106
21/7244
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
107
21/7213/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
108
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
109
21/2251
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
110
21/17036
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
111
21/2369
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
112
21/2743
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
113
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
114
21/3472
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
115
21/5070/18
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
116
23/4097/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
117
23/4514/9
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
118
21/3447
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
119
21/3351/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
120
21/7275
Promotion
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
121
21/2930/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
122
21/8023
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
123
24/4113/2
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
close booking online
124
24/4113/3
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
125
24/4925/2
-
6
-
6
6,000
VAT 420
6,420
6,700
VAT 469
7,169
close booking online
126
21/1644
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
127
21/17025
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
128
21/1380
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
129
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
130
21/3318
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
131
21/3426
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
132
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
133
21/7141
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
134
21/2325
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
135
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
136
21/2296
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
137
21/5116
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
138
21/5063
3
3
3
3
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
139
23/4109/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
140
23/4103/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
141
21/3370/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
142
21/17036/3
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
143
21/1145/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
144
21/1829/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
145
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ชลรัก สายวัฒน์
21/2200
6
6
6
6
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
146
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1793
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
147
23/4107/9
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
148
23/4092/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
149
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ถนอม เกตุเอม
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิช
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
ดร.วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
21/8203
-
33.0
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
150
23/4050/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
151
23/4053/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
152
23/4029
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
153
21/7117
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
154
21/7133
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
155
21/7707
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
156
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
157
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
158
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
159
21/2764
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
160
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
161
23/4107/10
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
162
23/4043/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
163
21/17036/4
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
164
24/4117/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
165
24/4104/8
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
166
21/1275/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
167
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1687
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
168
21/3401/3
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
169
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/27
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
170
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
171
21/2773
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
172
21/2170
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
173
21/2792
รอ
-
รอ
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
174
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7201
-
-
-
-
6,500
VAT 455
6,955
7,500
VAT 525
8,025
booking online
175
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
176
21/8020
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
177
23/4115/4
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
178
21/8017
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
179
21/3523
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
180
21/1275/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
181
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี
21/1951
Promotion
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
4,500
VAT 315
4,815
booking online
182
23/4925
-
6
-
6
6,000
VAT 420
6,420
6,700
VAT 469
7,169
booking online
183
24/4113/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
184
24/4106/12
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
185
บรรยายโดย :
อาจารย์รำไพ โกมารทัต
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3401
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
186
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
187
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
188
21/1949
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
189
21/3371
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
190
21/3312
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
191
21/3314
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
192
21/3401/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
193
21/3515
-
12
-
12
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
194
บรรยายโดย :
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7201/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
195
21/7137
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
196
21/7284
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
197
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
198
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
199
21/2100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
200
21/2228
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
201
21/2405
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
202
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
203
21/2131
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
204
21/5092/8
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
205
23/4105/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
206
23/4075/1
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
207
21/7203/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
208
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและการตรวจสอบภาษี
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1928
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
209
23/4922/2
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
210
23/4902
-
6
-
6
6,000
VAT 420
6,420
6,700
VAT 469
7,169
booking online
211
21/1369
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
212
21/3401/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
213
23/4525/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
214
23/4114/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
215
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
216
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
217
23/4906
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
218
23/4115/5
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
219
21/2755
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
220
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
221
21/2383
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
222
23/4505/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
223
23/4908
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
224
21/1672
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
225
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
226
21/3510
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
227
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
228
21/2176
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
229
21/2768
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
230
21/2378
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
231
21/2749
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
232
21/2744
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
233
21/5056
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
234
21/5073/28
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
235
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
236
21/8027
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
237
21/8415
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
238
21/8207
1.30
10.3
1.30
10.3
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
booking online
239
23/4111/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
240
23/4046/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
241
23/4093/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
242
24/4104/7
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
243
บรรยายโดย :
อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร
21/8429
-
11
-
11
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
booking online
244
21/1655
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
245
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
246
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
247
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
248
บรรยายโดย :
อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/7139
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
249
21/7708
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
250
21/7209
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
251
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
252
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
253
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
254
21/2269
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
255
21/2233
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
256
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
257
21/5102
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
258
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
259
21/8303/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
260
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
23/4522/7
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
261
23/4119
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
262
24/4106/11
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba