ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1149
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/5077
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
3
21/8303
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
4
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
5
21/1170
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/1824
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/5050
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5012
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
9
บรรยายโดย :
อ.วุฒิชัย บุญครอง
21/5068
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/2927
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
11
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/1532/1
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
13
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
14
21/5070/13
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8205
-
16.3
-
16.3
35,000
VAT 2,450
37,450
37,000
VAT 2,590
39,590
close booking online
16
21/2915
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
18
21/1719
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/1707
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
21
21/7201/1/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
22
21/5040
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
23
21/2120
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
24
21/3101/4.1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
25
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์คำนึง สาริสระ
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
21/5036/4
15
15
15
15
19,000
VAT 1,330
20,330
21,000
VAT 1,470
22,470
close booking online
26
21/7285/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
27
21/3408/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
28
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
21/1652
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
30
21/1763
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
21/1299
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
33
21/2271
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/2809
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
35
21/2768
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
36
21/2180
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
37
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
21/1921
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/1660
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
บรรยายโดย :
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
21/3302
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
41
21/7104
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
42
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
43
21/5047
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
45
23/4077
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
46
21/2174
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
47
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
48
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร
21/8403/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
49
21/2107
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
50
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2407
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
52
21/1818
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
53
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
54
21/3450
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
55
21/5048
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
56
21/3508
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
57
21/7284
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
58
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
59
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
23/4522/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
60
21/2198/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
61
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/5036/4/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
62
21/2215
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
63
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
64
21/2755
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
65
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
66
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
67
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
68
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
69
21/3310
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
70
21/3454
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
71
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
72
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
21/7101/2
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
73
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/7101
-
-
-
-
12,000
VAT 840
12,840
14,000
VAT 980
14,980
close booking online
74
21/8404
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
75
21/8008
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
76
21/5043
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
77
21/1222
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
78
23/4076/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
79
21/3101/4
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
80
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
81
21/1169/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
82
21/2170
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
83
21/2394
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
84
21/2109
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
85
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
86
21/1369
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
87
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
88
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
89
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
90
21/8014
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
91
21/5088
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
92
21/2762/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
93
23/4505/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
94
21/2191
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
95
21/2112
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
96
21/1669
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
97
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
98
21/5041
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
99
21/5102
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
100
บรรยายโดย :
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
21/3303
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
101
21/7101/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
102
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
103
21/8413
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
104
21/7138
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
105
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
106
23/4006
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
107
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2205
18
-
18
-
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
108
24/4505/2
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
109
24/4108/2
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
110
21/1857/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
111
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
21/3521
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
112
21/1279
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
113
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
21/1145
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
114
21/17030
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
115
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/23
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
116
21/5093
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
117
21/3351
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
118
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
21/2203
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
119
บรรยายโดย :
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7253
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
120
21/7707
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
121
21/5097
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
122
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8314
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
123
21/8505
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
124
21/2291
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
125
23/4027
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
close booking online
126
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
127
24/4108/1
Promotion
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
128
24/4522/3
Promotion
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
129
24/4099/6
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
130
23/4917/1
-
-
-
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
131
บรรยายโดย :
พ.ต.อ.หญิง นัฐวินุศ หัสดินทร ณ อยุธยา
อาจารย์วิรดา ยูวะเวส
21/3461
-
-
-
-
7,500
VAT 525
8,025
8,500
VAT 595
9,095
close booking online
132
21/3521/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
133
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
134
21/2791
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
135
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
136
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
137
21/2426
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
138
21/2101
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
139
21/1645
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
140
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
141
21/5032
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
142
21/3605
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
143
21/3520
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
144
21/3426
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
145
21/7101/5
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
146
บรรยายโดย :
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
21/7213
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
147
21/8306
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
148
21/1506
-
-
-
-
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
149
23/4105
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
150
23/4514/4
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
151
21/3464
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
152
24/4514/6
Promotion
-
6
-
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
153
23/4901
Promotion
6
-
6
-
3,900
VAT 273
4,173
4,500
VAT 315
4,815
booking online
154
21/3424
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
155
23/4101/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
156
23/4106
6
-
6
-
1,000
VAT 70
1,070
1,400
VAT 98
1,498
booking online
157
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
158
21/2759
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
159
21/2124
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
160
21/2390
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
reserve
161
21/2930
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
162
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
163
21/1661
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
164
21/8404/1
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
165
บรรยายโดย :
อาจารย์วรินทร์พรรณ์ ตันติวัตนะ (ครูอิม)
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
21/5010
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
166
21/5089
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
167
21/3354
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
5,000
VAT 350
5,350
booking online
168
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
21/8009
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
169
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
170
21/8400
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
171
21/2268
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
172
21/2184
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
173
23/4043/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
174
24/4108/3
Promotion
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
175
21/1857/2
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
176
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
177
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2391
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
178
21/2171
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
179
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
180
21/2306
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
181
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
182
21/5092/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
183
21/5054
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
184
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
185
21/17035
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
186
21/3612
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
187
21/3318
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
188
บรรยายโดย :
อาจารย์ธวัชชัย โพธาคำ
21/7249
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
189
21/7708/1
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
190
21/5082
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
191
21/5045
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
192
23/4104/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
193
24/4053/1
Promotion
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
194
24/4099/7
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
195
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
196
21/2254
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
197
21/2131
รอ
-
รอ
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
198
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
199
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
200
21/5100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
201
21/5075
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
202
21/3406
-
-
-
-
9,000
VAT 630
9,630
11,000
VAT 770
11,770
booking online
203
21/1744
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
204
21/3519
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
205
21/7209
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
206
21/7289
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
207
21/8426
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
208
21/5095
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
booking online
209
21/5103
Promotion
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,200
VAT 224
3,424
booking online
210
21/2182
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
211
21/8319
-
6
-
6
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
booking online
212
23/4031/1
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
213
24/4053/2
Promotion
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
214
21/7111
-
-
-
-
7,900
VAT 553
8,453
8,900
VAT 623
9,523
booking online
215
บรรยายโดย :
อาจารย์ฐสภ์รัตน์ สุขไพบูลย์
21/3521/1.1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
216
21/1619
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
217
21/2802
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
218
21/2100
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
219
21/1869
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
220
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5073/21
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
221
21/5053
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
222
21/3370
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
223
บรรยายโดย :
อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
21/3381
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
booking online
224
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
225
21/7708
-
-
-
-
3,700
VAT 259
3,959
4,400
VAT 308
4,708
booking online
226
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
227
23/4107/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
228
23/4108
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
229
23/4922
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
230
21/1169/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
231
21/8207
1.30
10.3
1.30
10.3
4,500
VAT 315
4,815
5,500
VAT 385
5,885
booking online
232
21/1684
-
รอ
-
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
233
21/8003
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
234
21/8303/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
235
23/4092
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba