การประเมินผลด้วย OKR ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้ (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/7276

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การประเมินผลด้วย OKR ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ในปัจจุบันพบว่าบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ต่างหันมาใช้การประเมินผลแบบ OKR (Objectives and
Key Results) แทนการใช้ KPI (Key Performance Indicators) กันมากขึ้น ซึ่งหากท่านมีคำถามดังนี้
• OKR (Objectives and Key Results) คืออะไร?
• OKR เหมือน หรือ แตกต่างจาก KPI (Key Performance Indicators) ในประเด็นใดบ้าง?
• OKR มีประสิทธิภาพมากกว่า KPI ในแง่ไหน?
• OKR จะนำมาใช้ในการวัดผลงานประจำปีเพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสได้หรือไม่?
• ถ้าต้องการจะเปลี่ยนจาก KPI ที่ใช้อยู่ในองค์กรมาเป็น OKR ต้องทำอย่างไร?
และอีกหลากหลายคำถามเกี่ยวกับการทำ OKR (Objectives and Key Results) หลักสูตรนี้มีคำตอบ!

 

วิทยากรโดย อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการ

2. เปรียบเทียบระหว่าง OKR (Objectives and Key Results) กับ KPI (Key Performance
Indicators) ความเหมือน และ ความแตกต่าง?

3. การกำหนด Objectives ให้เชื่อมโยงกับ Mission & Vision ขององค์กร
Workshop : เขียน Objectives พร้อมตัวอย่าง

4. การกำหนด Key Results ให้สอดคล้องกับแต่ละ Objectives

5. ความเกี่ยวพันระหว่าง Key Results กับวิธีการตั้งเป้าหมายแบบ S – M – A – R - T
Workshop : เขียน Key Results ตาม Objectives (จาก Workshop ก่อนหน้านี้) พร้อมตัวอย่าง

6. การเชื่อมโยง OKR ทุกระดับในองค์กร

7. ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำ OKR เช่น จำนวน Objectives, จำนวน Key Results, ช่วงเวลาใน
การประเมิน OKR, การกำหนดคะแนน ฯลฯ

8. Google Docs และ Google Sheets พร้อมไฟล์ตัวอย่าง Excel สำหรับเก็บผลการทำ OKR เพื่อนำ
ไปปรับใช้ในองค์กร

9. เทคนิคการนำ OKR มาปรับใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
• กรณีทำ OKR เป็นครั้งแรก
• กรณีปรับ KPI ไปสู่ OKR

10. OKR กับการประเมินผลงานประจำปีเพื่อปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส

11. ปัญหาและข้อควรระวังในการทำ OKR

12. คำถาม – คำตอบนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba