เทคนิคการสอนงาน วางแผนงาน Coaching & Planning

รหัสหลักสูตร : 21/7201/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หัวข้อสัมมนา

การสอนงาน : Coaching โดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
1. ความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร จะแก้ไขอย่างไร และด้วยวิธีใด
2. ความหมายและความสําคัญของการสอนงาน
3. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน
4. ทักษะสําคัญในการสอนงานที่ได้ผล
5. ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการสอนงาน
6. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

การวางแผนงาน : Planning โดย ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ
- การวางแผนงาน
- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน
- การมอบหมายงาน
2. การกําหนดแผนการทํางาน (Planning)
- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)
- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)
- ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)
- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)
3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน (Work Planning Guideline)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba