กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/3445

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่
(จ.พระนครศรีอยุธยา)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

7 สิทธิประโยชน์ ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน
● ประเด็นที่ 1 ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี
● ประเด็นที่ 2 เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ลาก่อนคลอด และจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?
● ประเด็นที่ 3 กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
● ประเด็นที่ 4 ค่าชดเชยใหม่...กรณีเลิกจ้างสำหรับ ลูกจ้างอยู่นาน เป็น 6 อัตรา
● ประเด็นที่ 5 กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น จะต้องได้รับความยินยอมหรือไม่
● ประเด็นที่ 6 กรณีค่าตอบแทน การกำหนดเพิ่ม และอัตราดอกเบี้ยใหม่
● ประเด็นที่ 7 การให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย กรณีใด

 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

Update การเปลี่ยนแปลงล่าสุด...กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้ 2562
1. ประเด็นอัตราค่าชดเชย อัตราใหม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
- เพิ่มจาก 5 อัตรา เป็น 6 อัตรา มีรายละเอียดอย่างไร?
- ค่าชดเชย ลูกจ้างจะได้รับในกรณีใดบ้าง?
2. ประเด็นลากิจธุระจำเป็น
- ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี
- นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างหรือไม่
3. ประเด็นวันลาลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด
- เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอด ได้กี่วัน จะต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร?
- จะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างอย่างไร?
- จำนวนวันที่เพิ่ม มาได้อย่างไร?
4. ประเด็นนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล
- จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
- กรณีพ่อยกบริษัทให้ลูกบริหาร จะต้องได้รับการยินยอมหรือไม่
- กรณีลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายฉบับใหม่หรือไม่
5. ประเด็นกรณีการย้ายสถานประกอบการ
- กรณีไม่ย้ายตาม จะได้รับค่าชดเชยหรือไม่
- การย้ายสถานประกอบการ มีกรณีใดบ้าง
6. ประเด็นกรณีค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนคืออะไร? จะต้องจ่ายอย่างไร?
- กรณีอัตราดอกเบี้ยใหม่อัตราเท่าไหร่? เมื่อลูกจ้างฟ้องร้อง
7. ประเด็นสิทธิเท่าเทียมระหว่างชายหญิง
- สิทธิใดบ้าง? ที่นายจ้างจะต้องทราบ

กฎหมายคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

8. ประเด็นการเกษียณอายุจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง และอัตราค่าชดเชยฉบับใหม่
9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่นายจ้างและฝ่าย HR ต้องทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้
10. ประเด็นปัญหาค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลกระทบกับกฎหมายฉบับใหม่
11. การกำหนดเวลาทำงานจะต้องใช้หลักเกณฑ์ใด สำหรับยุค 4.0
12. ประเภทของวันหยุด วันลา มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
13. การจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยและวิธีคำนวณถูกต้อง

Update…คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน HR และเกิดการฟ้องร้องทางด้านคดี
ถาม-ตอบ ปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


กำหนดการอบรม


วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม กรุงศรีริเวอร์

 

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba