ปัญหาภาษีสำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 (ฝึกปฏิบัติ)

รหัสหลักสูตร : 21/8310

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาภาษีสำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 (ฝึกปฏิบัติ)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงอื่นๆได้

 

• การจ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้มีภาระทางภาษีน้อยที่สุด
• Workshop ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 กรณีที่ต้องยื่น/ไม่ยื่น/ยื่นแบบเดียว
• ตารางสรุปอัตราภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักสําหรับ ค่าสิทธิและดอกเบี้ย

วิทยากรโดย อาจารย์สาโรช ทองประคำ

หัวข้อสัมมนา

หลักเกณฑ์และวิธีการทางภาษีเมื่อต้องจ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ
1) ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
2) ประเด็นสำคัญที่ต้องเรียนรู้ก่อนจ่ายเงินไปต่างประเทศ (10 ประเด็น)
3) การทำสัญญามีความสำคัญอย่างไรกับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
4) วิธีการจ่ายเงินไปต่างประเทศอย่างไรให้ไร้ปัญหาการหักภาษี
5) เงินได้ประเภทใดบ้างที่จ่ายไปต่างประเทศแล้วไม่ต้องหักภาษีนำส่ง ภ.ง.ด.54 และไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
6) ประเด็นปัญหาภาษีที่พบบ่อยๆ เมื่อมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
7) อัตราภาษีที่ต้องหักนำส่ง 5%, 10%, 15%, 20%

การเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement : DTA)
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อน
2) คำนิยามที่สำคัญที่ต้องรู้
3) สาเหตุของการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
4) การขจัดภาษีซ้อนต้องทำอย่างไร
5) เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเพื่อนำส่งด้วยแบบภ.ง.ด54 และผลกระทบของประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน Double Tax Agreement : DTA
6) ถ้าในกรณีที่อนุสัญญาไม่พูดถึงจะถือว่าได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
7) ประเด็นการเปรียบเทียบการหักภาษีตามมาตรา 70 กับ อนุสัญญาภาษีซ้อน(MLI)
8) การใช้อนุสัญญาภาษีซ้อนในอนาคต (MLI)


ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 ที่ต้องนำส่งภ.พ.36 (7%)
1) เงินได้ประเภทใดจ่ายแล้วต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มนำส่งตามแบบ ภ.พ.36
2) รวมประเด็นปัญหาการจ่ายเงินไปต่างประเทศและภาระหน้าที่ทางภาษีที่ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
3) ปัญหาการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทย

Workshop กรอกแบบ ภ.ง.ด54 และภ.พ.36 ***กรอกจากฉบับจริง***
1) สิ่งที่ต้องระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.54
2) ข้อควรระวังในการยื่นแบบ ภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
3) การยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต กับการไปยื่นเองแบบไหนดีกว่ากัน
4) กำหนดเวลาในการยื่นแบบ
5) ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ.30, ภ.พ.36 มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเมื่อใดที่ต้องยื่นแบบ
6) case studies เกี่ยวกับ การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภ.ง.ด 54 และ ภ.พ. 36
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 11 0 0 0 11

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba