สรุปประเด็นสำคัญของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4929

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,350 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นสำคัญของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของกิจการ NPAEs


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

สำหรับท่านที่ สมัครสมาชิกใหม่ และ ต่ออายุ "วารสารเอกสารภาษีอากร"
ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 19 เม.ย. 2562 เท่านั้น ได้รับสิทธิ์เข้าสัมมนาราคาพิเศษท่านละ 2,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)
กรณีสมัครใหม่ / ต่ออายุ กรุณาติดต่อ : 02-555-0906-9

 

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562
2. ทิศทางการปรับเปลี่ยนการใช้งานมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs
3. สรุปประเด็นสำคัญที่นักบัญชีปฏิบัติติไม่ถูกต้องของ TFRS for NPAEs ทั้ง 21 บท
4. ปัญหาการบันทึกบัญชีของกิจการ NPAEs กับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในปัจจุบัน
5. Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่บังคับใช้ปี 2562
- รายได้
- สัญญาเช่า
- เครื่องมือทางการเงิน
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba